Hỏi: đăng ký lưu hành sản phẩm thông qua văn phòng đại diện

0
91

Chúng tôi là văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện tại chúng tôi muốn đăng ký lưu hành một số sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam (các sản phẩm phục vụ cho thử nghiệm lâm sàng cho các loại bệnh: dị ứng, hen suyễn, tự miễn dịch).
Sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng và có Free sales certificate tại nước sản xuất.

Quý công ty cho hỏi là:
1. Chúng tôi có thể đăng ký lưu hành sản phẩm thông qua văn phòng đại diện được không? (Mục đích là để tránh trường hợp khi đăng ký lưu hành qua đại lý phân phối, khi thay đổi đại lý lại phải đăng ký lại cho đại lý khác)
2. Nếu đăng ký lưu hành sản phẩm được thông qua VPDD thì đại lý có được phép nhập khẩu và bán sản phẩm này trên thị trường Việt Nam không?

Rất mong nhận được thông tin sớm từ Quý công ty.

Bạn không thể đăng ký lưu hành sản phẩm thông qua văn phòng đại diện được vì văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân, và hoạt động phụ thuộc vào ngành nghề của công ty mẹ, trường hợp là chi nhánh thì được bạn !

Khoản 1 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”. Như vậy Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự uỷ quyền của Doanh nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó và sẽ đóng dấu của doanh nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc văn phòng đại diện không được trực tiếp đứng ra làm các công việc để đăng ký lưu hành sản phẩm với cơ quan Nhà nước Việt Nam. Mà phải do chính công ty mẹ đứng ra làm thủ tục hoặc do chi nhánh của công ty thực hiện.

Khoản 2 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Chi nhánh  có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh. Như vậy, chi nhánh sẽ có quyền đứng ra làm các thủ tục để đăng ký lưu hành sản phẩm với cơ quan Nhà nước Việt Nam.

Thương nhân nào được cơ quan Nhà nước cấp phép cho đăng ký lưu hành sản phẩm thì chỉ thương nhân đó mới có quyền nhập khẩu và phân phối sản phẩm đó trên thị trường Việt Nam, các đại lý chỉ được phép bán sản phẩm đó tại Việt Nam khi có hợp đồng đại lý với thương nhân được cấp phép và đại lý không được có chức năng nhâp khẩu trực tiếp sản phẩm.

Chúc bạn thành công, bạn nên liên hệ tới đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn thêm !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here