Hỏi: chuyển nhượng cổ phần của người đã mất

0
60

Hôm nay em muốn xin được tư vấn về việc chuyển nhượng lại cổ phần của một cổ đông đã chết trong Công ty Cổ phần. Hiện nay, theo giấy tờ thì Công ty em có 09 cổ đông.

Trong đợt cơ cấu này 05 cổ đông trong tổng số đồng ý sang nhượng lại cho các cổ đông khác toàn bộ cổ phần và cuối cùng Công ty sẽ còn lại 4 cổ đông.

Nhưng khi công ty chưa kịp làm thủ tục thì 01 cổ đông trong số 05 cổ đông đã chết. Cổ đông đó hiện có 01 người con trai là người thừa kế.

Như vậy, luật sư cho em hỏi thủ tục để công ty em có thể cơ cấu lại cổ đông bằng cách sang nhượng đối với cổ đông đã chết kia thế nào ? Vì lý do tai nạn nên giấy tờ tùy thân của cổ đông kia cũng không còn nữa (bao gồm: Hộ chiếu, CMTND..).

Giấy tờ hiện có là giấy chứng tử và giấy tờ tùy thân của người còn.

Xin cảm ơn Luật sư.

Để thực hiện việc chuyển nhượng, trước tiên, gia đình cổ đông đã mất cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng.

Sau khi chia di sản thừa kế xong, người con có quyền hợp pháp để chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here