Hỏi: làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền ?

0
1655

Xin chào anh chị luật sư Việt Tín !

Tôi mua đất (40m) từ năm 1997 ở trong ngách phường láng thượng nay tôi muốn làm sổ đỏ xin hỏi hiện tại muốn làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền thuế tất cả?

Để được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất bạn đang sử dụng thì lô đất đó phải thỏa mãn các quy định của Luật đất đai : sử dụng đất ổn định, lâu dài, đất đang sử dụng phù hợp quy hoạch, không tranh chấp thì mới đủ điều kiện xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài ra còn phải tuân thủ quy định tại điều 135 Nghị định 181 ngày 29/10/2004.

Theo quy định của khoản 1 điều 11, nghị định 84 ngày 25/5/2007 Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi l người nhận chuyển quyền) trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không cần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì nhượng phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 135 hoặc khoản 1 Điều 136 Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP.

Nếu thuộc trường hợp trên bạn không phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nữa.

Theo quy định hiện nay khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn chỉ phải nộp tiền sử dụng đất (nếu có) và nộp 1% lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, nếu lô đất bạn chuyển nhượng là đất thổ vườn thì bạn còn phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định chung.

Việc tính thuế trước bạ do cơ quan thuế  cấp Quận thực hiện dựa trên hồ sơ kê khai sử dụng đất của gia đình bạn.

Mức áp thuế phụ thuộc vào vị trí nhà đất của bạn, cơ quan thuế phân ra làm 4 vị trí để đánh thuế gồm: vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4. tương ứng với nhà đất bạn thuộc vị trí nào thì sẽ có  khung giá đất cho vị trí ấy (khung giá đất này được thay đổi hàng năm theo quyết định của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here