Hỏi: mâu thuẫn về quyền của viên chức giữa Luật viên chức 2012 và Luật Doanh nghiệp 2005?

0
54

Xin chào anh/chị.
Tôi đọc Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Doanh nghiệp 2005, và Luật viên chức 2012 thấy có 1 số mâu thuẫn về vấn đề quyền của viên chức trong kinh doanh. Tôi rất biết ơn nếu Luật Việt Tín có thể giải thích giúp.

Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng qui định viên chức không được tham gia thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; trong khi đó, Luật viên chức 2012 thì lại nói viên chức được góp vốn, nghĩa là được tham gia thành lập doanh nghiệp. Vậy thực chất là viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không?

Luật viên chức 2012 cho phép viên chức góp vốn vào doanh nghiệp, chẳng hạn công ty TNHH. Theo Luật Doanh nghiệp 2005 thì người góp vốn sẽ là chủ sở hữu chung của công ty và có quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc quyền quyết định của Hội đồng thành viên của công ty. Dường như việc biểu quyết này tương đương với việc tham gia điều hành công ty? Mà như vậy thì lại mâu thuẫn với Luật viên chức 2012 vì luật này cấm viên chức tham gia quản lý điều hành công ty?

Xin cảm ơn anh/chị !

Chỉ có bạn nghĩ là mâu thuẫn, vì :

Luật viên chức cho phép góp vốn vào thành lập doanh nghiệp hay nói chung là góp vốn vào việc  kinh doanh, tất nhiên là có quyền biểu quyết nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tham gia điều hành trong công ty, Vì đơn giản người đại diện theo pháp luật không thể là viên chức nhà nước hay cổ đông sáng lập cũng không được vì khi đăng ký kinh doanh các chuyên viên sẽ LỌC các bạn ra.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here