Hỏi: nhập thực phẩm chức năng theo đường phi mậu dịch

0
410

Cảm ơn luật sư về câu trả lời:

Xin chào bạn ! Cá nhân có thể nhập khẩu theo đường phi mậu dịch với số lượng hạn chế dưới 5 sản phẩm, như vậy để tránh phiền phức bạn có thể chia làm hai lần mỗi lần 5 đơn vị hàng là được !

Về thủ tục bạn vui lòng liên hệ với cơ quan hải quan, thủ tục cho nhập khẩu phi mậu dịch rất đơn giản !

Thân chào và chúc thành đạt !

Xin cám ơn Luật sư, tôi muốn hỏi thêm là Luật sư có thể cho tôi xin số công văn hướng dẫn việc cá nhân có thể nhập theo đường phi mậu dịch thực phẩm chức năng 5 đơn vị sản phẩm. Cám ơn.

1: Nhập khẩu phi mậu dịch là hình thức nhập khẩu như thế nào?

– Căn cứ thông tư số 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997 về việc hàng hóa phi mậu dịch nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch là các loại hàng hóa không nhằm vào mục đích kinh doanh thu lợi nhuận , bao gồm hàng hóa dưới dạng quà biếu cá nhân, hàng hóa hành lý cá nhân của cán bộ công nhân viên chức đi công tác, học tập, lao động, hàng phục vụ cho các cán bộ nhân viên ngoại giao, các cơ quan đại diện, các tổ chức nước
ngoài và các loại tài sản di chuyển…

– Các loại hàng hóa này khi nhập khẩu vẫn phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý hàng hóa nhập khẩu.

– Thuế nhập khẩu được tính như thế nào và việc hoàn thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu ?

2. Căn cứ tính thuế :
Căn cứ để tính thuế nhập khẩu là số lượng hàng hóa, giá tính thuế và thuế suất của mặt hàng nhập khẩu.

Số lượng hàng hóa nhập khẩu :
Số lượng hàng hóa nhập khẩu làm căn cứ tính thuế là số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu.

Giá tính thuế :
Trường hợp áp giá tính thuế theo Hợp đồng : Đối với hàng nhập khẩu là giá mua tại cửa khẩu nhập (CIF) bao gồm cả phí bảo hiểm (I) và chi phí vận tải (F).

Đối với một số mặt hàng Nhà nước quản lý giá thì giá tính thuế là giá theo Bảng giá của Bộ Tài Chính quy định. Trường hợp giá trên hợp đồng mua, bán ngoại thương cao hơn giá quy định tại Bảng giá của Bộ Tài chính thì tính theo giá hợp đồng.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện để xác định giá tính thuế theo hợp đồng, hoặc đối với hàng hoá nhâp khẩu theo các phương thức khác không thông qua hợp đồng mua, bán ( như hàng biếu, tặng, xuất nhập khẩu phi mậu dịch, …), không thanh toán qua Ngân hàng thì giá tính thuế được thực hiện theo Bảng giá tính thuế của Bộ Tài Chính quy định (đối với các mặt hàng Nhà nước quản lý giá) hoặc của Tổng cục Hải
quan quy định (đối với các mặt hàng Nhà nước không quản lý giá).

– Thuế suất :

– Thuế suất ưu đãi là thuế suất chỉ áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước hoặc khối nước có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ Thương mại với Việt Nam được quy định cụ thể cho từng mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt là thuế suất được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước hoặc khối nước mà Việt Nam và nước hoặc khối nước đó đã có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh quan thuế hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác. Thuế suất ưu đãi đặc biệt được áp dụng cụ thể cho từng mặt hàng theo quy định
trong thỏa thuận.

Thuế suất thông thường là thuế suất được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước không có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ Thương mại với Việt Nam.

Các trường hợp được xét hoàn thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu:

Đối với hàng nhập khẩu đã nộp thuế mà còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu dưới sự giám sát của Hải quan, được phép tái xuất.

Đối với hàng đã nộp thuế nhập khẩu nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn.

Đối với hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng quy cách, phẩm cấp so với hợp đồng thương mại đã ký với nước ngoài, do phía nước ngoài gửi sai, có giấy giám định của cơ quan chức năng giám định nhà nước, có xác nhận của chủ hàng nước ngoài. Nếu doanh nghiệp đã nộp số tiền thuế nhập khẩu quá số thuế nhập khẩu tính lại theo hàng thực nhập khẩu thì sẽ được hoàn lại số đã nộp thừa, nếu nộp thiếu thì phải nộp bổ sung.

Đối với trường hợp đối tượng nộp thuế nhầm lẫn trong kê khai thì được hoàn trả tiền thuế nộp quá trong thời hạn một năm trở về trước (tính đến ngày nộp Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ) kể từ ngày kiểm tra, phát hiện.

Đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm .

Đối với hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất.

Hàng nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái xuất ra nước ngoài (xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba ) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Đối với số máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập – tái xuất hoặc mượn – tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất và các mục đích khác, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn thuế nhập khẩu.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here