Hỏi: biên bản bổ nhiệm chức vụ trong công ty

0
93

Xin cho hỏi: Công ty TNHH 2 thành viên khi bầu ra Phó Gíam Đốc thì có cần làm biên bản bổ nhiệm hay không?

Mong LS giải đáp?

Tùy quy định trong Điều lệ công ty mà thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc thuộc về Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc:

Nếu thẩm quyền bổ nhiệm thuộc về Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên tiến hành họp thông qua việc bổ nhiệm một cá nhân làm Phó giám đốc công ty. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên thay mặt Hội đồng thành viên ký quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc này.

Nếu thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc thuộc về Giám đốc: Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc.

Chúc bạn thành công !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here