Hỏi: người sử dụng lao động (công ty tư nhân) phải đóng BHXH bao nhiêu?

0
69

Xin luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau,tôi xin cám ơn:

Theo chế độ quy định hiện hành thì người sử dụng lao động sẽ đóng BHXH cho cơ quan quản lý theo tỷ lệ là 24%(17% doanh nghiệp chịu,7% người lao động chịu).Mà điểm a khoản 1 Điều 92 Luật BHXH quy định là “người sử dụng lao động giữ lại 2% để chi trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định”. Vậy cuối cùng doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan quản lý BHXH là 22% phải không?

Theo quy định hiện hành, BHXH là 24% (trong đó: doanh nghiệp đóng 17%, người lao động đóng 7%); BHYT 4,5% (doanh nghiệp đóng 3%, người lao động đóng 1,5%); bảo hiểm thất nghiệp 3% (doanh nghiệp đóng 1%, người lao động đóng 1%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1%), tổng cộng là 31,5%.

Thông tin mà bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác, tuy nhiên hiện nay bảo hiểm xã hội có thể cho các doanh nghiệp “nợ” nên bạn cứ thoải mái tìm hiểu thủ tục nợ nhé !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here