Hỏi: về thủ tục nhập khẩu hóa chất ?

0
172

Xin hỏi các luật sư trong ban tư vấn Việt Tín: Tại Nghị định số 117/22011/TT-BTC không có quy định cụ thể hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nào phải xin phép. Mặt khác, do thời gian cấp phép khai báo hóa chất của Bộ Công thương thường mất từ 10 đến 15 ngày, để giảm bớt chi phí lưu kho, lưu bãi, doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp được đưa hàng về bảo quản trong khi chờ cấp Giấy phép hoặc có sự phân loại doanh nghiệp nhập khẩu để yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất hoặc Giấy phép khai báo hóa chất tại thời điểm nhập khẩu.
Có cách nào để doanh nghiệp có thể xúc tiến việc khai báo hóa chất nhanh hoặc thông quan nhanh hơn không ạ ?

1. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương thì: “tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất (kể cả nhập khẩu hóa chất vào khu chế xuất) thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo”.

2. Theo quy định tại điểm 11.c Điều 11 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP thì “trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương”. Quy định về khai báo hóa chất được hướng dẫn tại Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương. Về đề nghị phân loại doanh nghiệp hóa chất nhập khẩu thường xuyên, ổn định để phục vụ sản xuất khi nhập khẩu mặt hàng này được nợ Giấy khai báo hóa chất không thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, để tạp điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về hải quan đúng quy định pháp luật, tổng cục Hải quan đã có công văn số 3328/TCHQ-GSQL ngày 18/6/2013 gửi Bộ Công thương đề nghị sớm có văn bản thông nhất hướng dẫn chung. Trong thời gian chờ Bộ Công thương ban hành văn bản quy phạm pháp luật giải quyết vướng mắc về giấy xác nhận khai báo hóa chất, đề nghị các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng hóa chất phải thực hiện khai báo hóa chất với Bộ Công thương và xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất này theo quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương dẫn trên để cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa, doanh nghiệp không được giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản trong thời gian chờ cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here