Hỏi: chủ doanh nghiệp tư nhân đi tù ai quản lý doanh nghiệp

0
314

Doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh nhưng chủ doanh nghiệp hiện đang chịu phạt tù, vậy doanh nghiệp có được tiếp tục hoạt động không? lý do?

Cảm ơn các luật sư !

Doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có thể tiếp tục hoạt động, nhưng người chủ doanh nghiệp phải làm các thủ tục ủy quyền cho một người khác quản lý công ty hoặc áp dụng điều 144 trong luật doanh nghiệp:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here