Hỏi: về Luật Doanh nghiệp và việc góp vốn vào công ty

0
28

Tôi xin có câu hỏi sau:
Theo Điều 39 khoản 3 Luật Doanh nghiệp 2005:
3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.
Vậy khi đó số vốn đã góp vào công ty nhưng chưa đủ của người chưa góp vốn theo cam kết đó được xử lý như thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thứ nhất: Khi người cổ đông góp thiếu kia đã góp vào công ty đồng nghĩa với việc họ đã là cổ đông của công ty rồi, trường hợp họ còn thiếu thì áp dụng mục a,b,c trên mà giải quyết. Khi  đó bạn cần làm một thông báo lên phòng đăng ký kinh doanh về việc bổ sung, thay đổi cổ đông sáng lập và người góp thiếu sẽ bị thu hẹp cổ phần.

Thứ hai: Nếu họ đồng ý rút hẳn ra khỏi công ty, áp dụng các điều trên, nếu không có ai lấp vào phần thiếu đó mà không đảm bảo được số thành viên tối thiểu thì bạn phải thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here