Hỏi: Đang xin giải thể công ty cổ phần có phải đóng thuế môn bài?

CÂU HỎI: Chào luật sư! Công ty cổ phần mới thành lập T6/2018 bây giờ muốn giải thể công ty. Nếu thủ tục giải thể đến đầu năm 2019 (T1/2019) mới xong thì công ty có phải đóng thuế môn bài năm 2019 không? Chân thành cám ơn!

TRẢ LỜI: Trong quá trình giải thể công ty bạn vẫn phải hoàn tất các nghĩa vụ với cơ quan thuế và hợp đồng. Vì thế bạn nên có thông báo giải thể sớm với cơ quan thuế để hoàn tất giải thể và không phải đóng thuế môn bài.

Theo Điều 5 Nghị định 136/2016/NĐ-CP quy định về khai thuế môn bài:

Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

– Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận