Hỏi: làm con dấu cho công ty

0
289

Xin cho hỏi trường hợp công ty 100% vốn nước ngoài mới thành lập tại Việt Nam, có người đại diện pháp luật là người Việt Nam thì người đại diện pháp luật này có phải làm giấy ủy quyền ở phòng công chứng cho nhân viên đi làm con dấu và nhận dấu hay không? Nếu chỉ cần làm giấy ủy quyền nội bộ hai bên cùng ký thôi thì có làm được con dấu hay không? Xin cám ơn.

Trường hợp Công ty 100% vốn nước ngoài mới thành lập tại Việt Nam, có người đại diện pháp luật là người Việt Nam thì người đại diện pháp luật này phải làm Giấy ủy quyền ở phòng công chứng cho nhân viên đi làm con dấu và nhận dấu, vì trong trường hợp này người đại diện theo pháp luật không thể thực hiện việc ủy quyền với vai trò là pháp nhân do chưa có con dấu để đóng vào văn bản ủy quyền; có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc nhưng do tính chất quan trọng của việc quản lý con dấu nên cần thẩm định tính hiệu lực của giao dịch ủy quyền này bằng cách yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền. (…“Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức, …”, theo Điều 1, Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu).
Mặt khác, theo quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 quy định: “Người trực tiếp liên hệ với cơ quan Công an để xin làm con dấu, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, kèm theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu”.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here