Hỏi: thông báo góp vốn của công ty

0
24

cty TNHH một thành viên có bắt buộc phải nộp Thông báo góp vốn cho các cơ Quan Nhà nước: Sở KH&ĐT, Cơ quan thuế hay không?

Tôi kính nhờ Quý cơ Quan trả lời giúp cho tôi các trường hợp trên. và cho tôi số văn bản, công văn để tôi tham khảo.
Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ Quan .
Chào thân ái!

Căn cứ Điều 65 Luật Doanh nghiệp quy định nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty
1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.
Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.
5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here