Hỏi: người đại diện pháp luật và theo ủy quyền là như thế nào

0
142

Em đang học môn Đại cương về Luật mong được giúp đỡ. người đại diện pháp luật và theo ủy quyền là như thế nào ạ ?
Cảm ơn anh chị !

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp uỷ quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khác hàng và với cơ quan Nhà nước. Quyền, nghĩa vụ và chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định trong điều lệ doanh nghiệp, các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên) hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bạn có thể xem thêm định nghĩa tại câu hỏi khách hàng đã thắc mắc: người đại diện theo pháp luật là gì.

Người đại diện theo ủy quyền lại liên quan đến luật hình sự, nói chung là rất phức tạp. Chúng tôi xin trích dẫn định nghĩa:

Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.

Người đại diện theo uỷ quyền 

Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

(Điều 141, 142, 143 Bộ Luật Dân sự)

Từ hai định nghĩa trên chắc bạn đã phân tích được sự khác nhau rồi đúng không ạ ? Cảm ơn bạn đã chia sẻ thắc mắc với chúng tôi !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here