Hỏi: xác nhận ký quỹ vốn pháp định kinh doanh bất động sản

0
77

Luật sư cho em hỏi văn bản xác nhận vốn pháp định để kinh doanh bất động sản tại Ngân Hàng cần những thông tin gì, Ngân hàng chỉ cung cấp cho em Văn bản ký quỹ 6 tỷ của Người đại diện theo pháp luật cty (đang thành lập cty cổ phần mới kinh doanh bất động sản).

Tuy nhiên, sở KHĐT đòi văn bản xác nhận ký quỹ phải có tên của các cổ đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn. Quy định như vậy có đúng ko, thưa Luật sư?

Cảm ơn Luật sư rất nhiều!

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản:

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập mới hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, ngoài các hồ sơ theo quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh thì phải có thêm văn bản xác nhận về vốn gửi đến cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

2. Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm có: Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

3. Trường hợp số vốn được góp bằng tiền thì phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

4. Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, Sở KHĐT yêu cầu các cổ đông sáng lập Công ty có văn bản xác nhận ký quỹ phải có tên của các cổ đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn là đúng.

Chúc thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here