Hỏi: thủ tục nhập khẩu và kiểm định rượu

0
30

Rượu cùng loại,cùng xuất xứ qua hai lần được cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của trung tâm y tế dự phòng tỉnh có đủ điều kiện xin xác nhận bằng văn bản của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đựoc hưởng phương thức kiểm tra giảm nhẹ không? mẩu lưu khi kiểm định cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu được xử lý như thế nào khi hết hạn lưu mẩu theo quy định.

Bạn có đủ điều kiện kiểm tra giảm nhẹ của cục an toàn vệ sinh thực phẩm theo quyết định 23/2007/QĐ-BYT của Bộ Y Tế.

Về vấn đề lưu mẫu kiểm định như sau:

a) Mẫu lưu tại Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và/hoặc Chi cục Hải quan được lưu trong thời hạn chín mươi ngày tính từ ngày thông quan hàng hoá. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì lưu đến khi giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại.

b) Mẫu nguyên liệu gia công, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được lưu tại doanh nghiệp cho đến khi cơ quan hải quan thanh khoản xong hợp đồng gia công, tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

6. Việc lưu ảnh của hàng hoá nhập khẩu do Lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý hải quan. Ảnh lưu phải ghi số tờ khai hải quan, có chữ ký và đóng dấu số hiệu của công chức hải quan và chữ ký của chủ hàng vào mặt sau của ảnh, lưu cùng hồ sơ hải quan.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: thủ tục nhập khẩu và kiểm định rượu
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here