Hỏi: Trách nhiệm pháp lý công ty TNHH

0
214

Tôi có câu hỏi về thành lập công ty TNHH nhờ được giải đáp.Tôi thành lập công ty TNHH nhưng nhờ một người khác đứng tên trên giấy phép kinh doanh ( nhờ người này làm chủ doanh nghiệp) . Tôi sẽ làm giám đốc công ty để ký kết tất cả hợp đồng và các vấn đề liên quan. Như vậy khi công ty làm an thua lỗ hoặc tôi ký kết hợp đồng lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật thì người chị trách nhiệm trước pháp luật là ai.Có qui định nào khi nhờ người khác đứng tên giấy phép kinh doanh và làm chủ doanh nghiệp thì người này sẽ ủy quyền tất cả cho giám đốc. Nếu có xảy ra sự cố công ty thua lỗ hoạc vi phạm pháp luật thì người này không chịu bất cứ trách nhiệm nào hết ?Cảm ơn rất nhiều.

Căn cứ theo trường hợp câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Việc giao hết nghĩa vụ từ chủ doanh nghiệp sang giám đốc được thuê không có ý nghĩa là toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ với người kia đã chấm dứt. Có hai trường hợp: Nếu chủ doanh nghiệp muốn chấm dứt toàn bộ sự liên quan tới công ty thì phải chuyển đổi chủ sở hữu, còn nếu không: khi xảy ra thua lỗ hoặc các vấn đề pháp lý nghiêm trọng người đứng tên trong đăng ký kinh doanh sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm một phần hậu quả.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here