Hỏi: vì sao công ty cổ phần phải có 3 thành viên trở lên và có thể có thành viên góp vốn

0
581

theo luật kinh doanh năm 2005, vì sao công ty cổ phần phải có 3 thành viên trở lên và có thể có thành viên góp vốn ?
Cảm ơn anh chị !

Khái niệm công ty cổ phần được xem đồng nghĩa với công ty đại chúng bởi cấu trúc, mục tiêu và tính chất của nó. Quy định trong một số bộ luật, trong đó có Luật Việt Nam ghi rõ công ty cổ phần cần có tối thiểu 3 cổ đông, bất kể đó là pháp nhân hay thể nhân.

“công ty cổ phần phải có 3 thành viên trở lên và có thể có thành viên góp vốn” như bạn hỏi là do tính chất và cấu trúc của nó.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here