Hỏi: những doanh nghiệp nào phải có kế toán ?

0
42

Xin chào ban tư vấn !
Em làm việc ở Ngân hàng, dạo này chỗ em có quy định là UNC, Giấy rút tiền của Doanh nghiệp bắt buộc phải tổ chức bộ máy kế toán thì phải có chữ ký Kế toán trên chứng từ. Các anh chị có thể cho xin văn bản quy định về việc những DN nào phải có kế toán k ạ? Cụ thể là Cửa hàng, Trung tâm thiết bị, Trung tâm nghiên cứu có cần k ạ?

Em xin cảm ơn !

Trong luật doanh nghiệp 2005 có quy định:

Điều 9. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

Như vậy bất kỳ một tổ chức nào thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp đều có công tác kế toán.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here