Hỏi: hợp đồng dân sự vô hiệu và bị hủy bỏ giống và khác nhau ?

0
4470

cho em hỏi hợp đồng vô hiệu và hợp đồng bị hủy bỏ có điểm nào giống và khác nhau ạ? e cảm ơn !

Hợp đồng vô hiệu và bị hủy là khác nhau nhiều phần, trong đó:

Giống nhau

Đều là các hình thức chấm dứt hiệu lực của hợp đồng dân sự. Bên làm xảy ra thiệt hại nghiêm trọng phải bồi thường cho bên kia. Khi sự việc xảy ra hai bên hoàn trả nhau những gì đã nhận.

Khác nhau

Trước hết bạn cần xem qua định nghĩa:

Huỷ bỏ hợp đồng dân sự

  1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
  2. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
  3. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.
  4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại.

Hợp đồng dân sự vô hiệu

Là hợp đồng vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005. Khi hợp đồng vô hiệu thì các bên có thể tự nguyện chấm dứt việc thực hiện hợp đồng, song nhiều trường hợp các bên không thể thỏa thuận với nhau về việc chấm dứt hợp đồng thì một hoặc các bên hoặc người đại diện (khi hợp đồng do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện) có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. Nhìn chung, các quy định về hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu theo Điều 137 Bộ luật dân sự năm 2005 không có sự thay đổi so với Điều 146 Bộ luật dân sự năm 1995: “Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận… Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

 

Như vậy sự khác nhau ở đây là: Hợp đồng dân sự vô hiệu là hợp đồng vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực còn hợp đồng dân sự bị hủy bỏ là một trong các bên trong hợp đồng vi phạm các điều khoản có trong hợp đồng hoặc/và do một bên đề nghị hủy bỏ hợp đồng.

Hợp đồng dân sự vô hiệu không có các khoản quy định bồi thường thiệt hại của hai bên hoặc không có quy định riêng cụ thể cho các trường hợp xảy ra thể hiện trên hợp đồng của hai bên.

Hợp đồng dân sự bị đình chỉ có các thỏa thuận giữa các bên về điều khoản phải thi hành khi việc đình chỉ xảy ra, đây là thỏa thuận tình nguyện giữa các bên khi ký kết hợp đồng.

 

Đây là những ý kiến riêng của ban tư vấn, về câu hỏi của bạn chúng tôi có thể sửa đổi câu trả lời khi tập hợp được các ý kiến khác của cuộc họp nội bộ. Trường hợp có thêm ý kiến chúng tôi sẽ email đến địa chỉ của bạn lúc bạn đăng câu hỏi.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thắc mắc với chúng tôi !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here