Hỏi: về thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh

0
15

bếp ăn của tôi được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007 không ghi ngày hết hiệu lực. Hiện nay luật ban hành giấy chứng nhận mới sau này ghi thời hạn là 3 năm, vậy giấy chứng nhận bếp ăn của tôi có phaỉ làm lại không hay sử dụng vĩnh viễn. Nếu phải xin cấp lại thì khi nào mới ra quyết định cấp lại giấy chứng nhận mới. nếu không phải xin cấp lại phải thể hiện trong văn bản nào?

Trường hợp của bạn vẫn sử dụng giấy chứng nhận cũ, và thi thoảng đoàn kiểm tra vẫn xuống cơ sở kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn vẫn có thể sử dụng giấy chứng nhận đó vì trong luật không quy định đổi giấy chứng nhận này.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here