Hỏi: lo ngại vi phạm bản quyền

0
47

Tôi sinh sống và làm việc ở Hà Nội, hiện tại tôi đang lên kế hoạch để thành lập công ty kinh doanh ngành thực phẩm, mô hình tôi muốn công ty mình hoạt động có nhiều điểm tương đồng với 1 công ty đã rất thành công với lĩnh vực này trong Tp.HCM.

Tôi rất băn khoăn về tính chất vi phạm bản quyền trong trường hợp này, nên dù đã rất cố gắng tìm kiếm tài liệu trên mạng nhưng chưa thể tìm thấy một quy định cụ thể của Luật VN nào về việc của tôi.

Rất mong các luật sư giúp đỡ tôi, tôi xin chân thành cảm ơn !

Trường hợp bạn muốn mở công ty kinh doanh ngành thực phẩm thì anh đăng ký thành lập bình thường.

Trường hợp để xác định anh có hành vi xâm phạm bản quyền được quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ:

 

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

 1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
 2. Mạo danh tác giả.
 3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
 4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
 5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
 7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.
 8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.
 9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngoài ra Luật SHTT còn quy định về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Sáng chế, Kiểu dáng, Nhãn hiệu,… theo các Điều:

Điều 126. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Điều 130. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here