Hỏi: nguyên tắc tam quyền phân lập trong công ty cổ phần

0
308

Em muốn hỏi nguyên tắc tam quyền phân lập trong công ty cổ phần nghĩa là gì thưa luật sư?

Bạn dễ dàng tìm được khái niệm tam quyền phân lập trong wiki.

Qua đó bạn cũng có thể hiểu như sau: Tam quyền phân lập nghĩa là PHÂN CHIA QUYỀN LỰC, công ty là một thể chế và nhà nước cũng là một thể chế, ngoài ra loại hình công ty cổ phần thấp nhất phải có 3 cổ đông góp vốn mới được hình thành càng làm cho nhiều người lầm tưởng về tam quyền phân lập trong công ty cổ phần.

Mô hình tam quyền phân lập trong công ty cổ phần chính là các thành phần quyền lực và quản lý trong công ty cổ phần bao gồm: Hội đồng quản trị, ban giám đốc và ban kiểm soát. Bộ máy quản lý này hoạt động theo mô hình tam quyền phân lập, có thể hoàn toàn độc lập hoạt động với nhau, có mối liên kết với nhau và hoạt động độc lập với các ban bệ khác.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thắc mắc với chúng tôi !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here