Hỏi: vi phạm bản quyền sáng tác

0
49

Trên mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều tác phảm nhạc chế, truyện chế có nhiều quan điểm cho rằng đó là hành vi trái pháp luật. tôi cũng đang băn khoăn không biết đó có phải là vi phạm luật sở hữu trí tuệ  không? rất mong được các luật sư trả lời giúp tôi !

Vấn đề các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy đinh trong luật SHTT như sau:

“Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc bảo hộ quyền tác giả tức là bảo hộ sự toàn vẹn của tác phẩm bao gồm cả tác phẩm phái sinh nên việc chế nhạc hay truyện dựa trên tác phẩm nguyên gốc có thể được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Tuy nhiên, trên thực tế việc có thể kết luận đối tượng có sao chép phần cốt yếu của tác phẩm hoặc muốn đưa ra yêu cầu thực thi quyền tác giả thì cần phải xác minh xem có hành vi sao chép tác phẩm đó hay không? việc thẩm định này hiện nay khá khó khăn do chưa có cơ quan chuyên môn để giám định.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here