Hỏi: Cổ đồng không góp đủ vốn thì có phải thay đổi GCNDKKD ?

0
39

Công ty tôi vừa chuyển đổi từ TNHH lên Cổ phần từ ngày 19/02/2013, vốn điều lệ 7 tỷ chia đều cho 10 cổ đông sáng lập (700 triệu/người). Số vốn thực góp là 6,1 tỷ. Tuy nhiên có 1 cổ đông góp tới 800 triệu, do góp thêm 1 phần của 1 cổ đông khác không góp đủ. Theo tôi biết, thì công ty phải chỉnh sửa GCNDKKD, ghi nhận phần góp 800 triệu của 1 cổ đông và 1 cổ đông không góp đủ, nhưng có cách nào để không phải sửa GCNDKKD không, vì giờ họp cổ đông là 1 việc khó.

Xin cám ơn!

Luật doanh nghiệp 2005 quy định. Khi có bất cứ thay đổi thông tin nào trên giấy đăng ký hoạt động, thì doanh nghiệp phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, khi đó doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép đăng ký hoạt động sau khi thay đổi.

Căn cứ nội dung bạn trình bày, thì công ty bạn mới chuyển đổi sang công ty cổ phần từ tháng 02/2013 với 10 cổ đông sáng lập. Căn cứ điều 84 luật doanh nghiệp thì công ty bạn phải thay đổi đăng ký kinh doanh về điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của các cổ đông.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here