Hỏi: thuế môn bài khi chuyển đổi hình thức kinh doanh từ cửa hàng sang công ty tnhh một thành viên

0
62

tôi có một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Đầu năm 2012, tôi đã nộp thuế môn bài. Trong năm 2012, tôi chuyển đổi hình thức kinh doanh sang công ty tnhh một thành viên, vậy trong năm 2012 công ty tôi có phải nộp thuế môn bài nữa không?

Thứ nhất: thuế bạn đóng đầu năm là thuế khoán nên khi chuyển đổi loại hình bạn phải thông báo cho cơ quan thuế tại Quận huyện nơi bạn kinh doanh để đóng lại mã số thuế, tiếp theo bạn lại phải đóng thuế môn bài theo hình thức doanh nghiệp mới mà bạn đăng ký.

Nếu trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác vẫn phải đóng mã số thuế sau đó mở lại theo loại hình mới.

Trích dẫn thông tin

Công văn số 5443/TCT-CS ngày 31/12/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc kê khai đăng ký thuế khi doanh nghiệp tư nhân xin chuyển đổi loại hình sang thành công ty TNHH.

Hiện tại các doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình phải thực hiện việc kê khai đăng ký thuế theo hướng dẫn tại điểm 1, mục IV, phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính. Theo đó: “Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tư nhân kết thúc hoạt động, phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo hướng dẫn tại mục III, phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổ chức nộp thuế sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở lại (kể cả trường hợp doanh nghiệp tư nhân sau khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, kết thúc hợp đồng và thành lập Công ty TNHH mới) phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp mã số thuế mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here