Hỏi: thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

0
32

Bên em chuyên cung cấp sản phẩm tăm nhựa nhãn hiệu Clean & Clear.
Xin cho em hỏi hồ sơ làm thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lương sản phẩm gồm những tài liệu nào.
Giấy kết quả kiệm nghiệm từ năm 2010 bây giờ có còn hiệu lực hay không.
Sau khi chuẩn bị hồ sơ thì em phải nộp tại Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng hay nộp tại cơ quan nào khác.
Mong Quý Cơ quan hướng dẫn giúp em.

Ý của bạn là đăng ký tiêu chuẩn cơ sở ?

Phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư, tức là có đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không, cũng như giá trị vốn điều lệ, và dựa vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể theo những quy định cụ thể mà bạn phải đăng ký tiêu chuẩn cơ sở tại cơ quan quản lý ở cấp quốc gia hay cấp địa phương.

Đối với mỗi cấp đăng ký nêu trên, bạn có hai cách thức đăng ký cho tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm của bạn. Cách thứ nhất là đăng ký tới cơ quan quản lý khoa học và công nghệ, tức là Chi cục Tiêu chuẩn chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, ở cấp địa phương hay là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ở cấp quốc gia.

Cách thứ hai là đăng ký tới cơ quan quản lý chuyên ngành đối với loại sản phẩm của bạn ở cấp địa phương hay quốc gia, chẳng hạn như Trung tâm Y tế dự phòng ở cấp địa phương hay Cục An toàn vệ sinh Thực phẩm ở cấp quốc gia đối với đăng ký tiêu chuẩn cơ sở của thực phẩm.

Giấy kiểm nghiệm sản phẩm có giá trị trong vòng 3 năm.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here