Hỏi: phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty hợp danh

0
54

Ban luật sư giúp cháu câu hỏi này với ạ: phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty hợp danh. Cháu đang học môn luật kinh tế,đây là câu hỏi về nhà cô giáo ra …

Ngay như  cái tên loại hình và tên công ty đã phân biệt được hai loại hình rồi bạn ạ !

Đi từ định nghĩa:

Công ty tư nhân trong luật doanh nghiệp là do một cá nhân lập công ty, chịu trách nhiệm vô hạn về toàn bộ tài sản và trách nhiệm trong công ty của họ. Công ty tư nhân có uy tín thấp hơn trước đối tác so với các loại hình khác. Đầu tư vào công ty tư nhân mang nhiều rủi ro hơn.

Công ty hợp danh là công ty do ít nhất 2 thành viên hợp danh thành lập, chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và trách nhiệm. Công ty hợp danh chịu trách nhiệm liên đới với nhau, các thành viên có cùng trách nhiệm với công ty. Uy tín của công ty hợp danh rất cao trước các đối tác.

Trên thực tế:

Công ty hợp danh và công ty tư nhân đều phải để tên loại hình vào tên công ty, ví như: công ty tư nhân Hoàn Phát, công ty hợp danh Minh Thiên. Vì thế sự phân biệt hoàn toàn rõ ràng.

Công ty tư nhân thì mọi thành phần kinh tế ta có thể bắt gặp nhưng còn công ty hợp danh thì hầu hết là công ty về luật.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here