Hỏi: ưu điểm của loại hình doanh nghiệp nhà nước

0
229

Anh chị cho em hỏi Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp nhà nước ?
Cảm ơn anh chị !

Ưu điểm của doanh nghiệp nhà nước được thể hiện ở:

  • Vốn góp là của nhà nước.
  • Thành lập, quản lý và điều hành bởi nhà nước.
  • Được sự bảo hộ của nhà nước về sản phẩm.
  • Uy tín trước các đối tác.

Đó là ý kiến riêng của tôi khi nhìn nhận một doanh nghiệp nhà nước.

Hỏi: ưu điểm của loại hình doanh nghiệp nhà nước
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận