Hỏi: thành lập công ty bảo hiểm

0
102

Phiền anh chị giúp em trả lời 2 câu hỏi dưới đây:
cho hỏi việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thì phải đóng phí là bao nhiêu?
thứ hai là tại sao phải mất đến 60 ngày thì mới được cấp giấy phép kinh doanh?

Các câu hỏi của bạn đều có câu trả lời trong luật thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn thông tin của bộ luật này, bạn có thể tham khảo thêm trên trang web của bộ tư pháp. Còn vấn đề vì sao mất 60 ngày thì ngoài việc xét duyệt hồ sơ hợp lệ của bạn ra, bộ tư pháp còn xét trên nhiều khía cạnh khác nữa, bạn có thể tìm hiểu thêm.

Điều 62.Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

1.Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.Việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển thị trường bảo hiểm, thị trường tài chính của Việt Nam.

Điều 63. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Cácđiều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:

 1. Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;
 2. Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 64 của Luật này;
 3. Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật;
 4. Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

Điều 64. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:

 1. Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 2. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 3. Phương án hoạt động năm năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòngnghiệp vụ chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năngthanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp;
 4. Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn,nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;
 5. Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10%số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liênquan đến các tổ chức, cá nhân đó;
 6. Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành.

Điều 65.Thời hạn cấp giấy phép.

 • Trongthời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạtđộng, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép.
 • Trongtrường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lýdo.
 • Giấyphép thành lập và hoạt động đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 66.Lệ phí cấp giấy phép.

Doanhnghiệp bảo hiểm được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải nộp lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Điều 67.Công bố nội dung hoạt động.

Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải côngbố nội dung hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 68.Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.

1.Doanh nghiệp bảo hiểm có thể bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động khixảy ra một trong những trường hợp sau đây:

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sựthật;
 • Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động mà không bắt đầu hoạt động;
 • Giải thể theo quy định tại Điều 82 của Luật này;
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;
 • Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Không bảo đảm các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết với bên mua bảohiểm.

2.Trong trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tạicác điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải đình chỉ ngay việc giao kết hợp đồng bảo hiểm mới, nhưng vẫn có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm và phải thực hiện các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày bị thu hồi giấy phép thànhlập và hoạt động.

Trong trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 69.Những thay đổi phải được chấp thuận.

1.Doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản khi thayđổi một trong những nội dung sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Vốn điều lệ;
 • Mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;
 • Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc);
 • Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp.

2.Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố các nội dung thay đổi đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Hy vọng các thông tin trên thỏa mãn sự thắc mắc của bạn ! nếu vẫn còn thắc mắc bạn có thể chia sẻ tiếp hoặc gọi điện tới đường dây nóng để được trợ giúp và hoàn toàn miễn phí.

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here