Hỏi: cổ đông sáng lập là gì ? có khác gì so với các cổ đông khác

0
102

Em đang nghiên cứu môn kinh doanh em muốn hỏi anh chị cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần thì có khác gì so với các cổ đông khác ạ ?
Em xin cảm ơn !

Theo Luật doanh nghiệp 2005 thì cổ đông sáng lập là những người tham gia xây dựng, thông qua và ký tên và bản điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập Cổ đông khác
1 Được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãibiểu quyết trong vòng 3 năm đầu kể

từ ngày được cấp giấy CNĐKKD;

không được chuyển nhượng cổ phần

ưu đãi biểu quyết

Không được nắm giữ cổ phầnưu đãi biểu quyết (trừ cổ đông

nhà nước trong một số ngành

nghề do chính phủ quy định)

2 Bị hạn chế quyền tự do chuyểnnhượng cổ phần phổ thông trong

thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp

GCN ĐKKD (chỉ được tự do chuyển

nhượng giữa các cổ đông sáng lập,

chuyển nhượng cho đối tượng khác

phải được ĐHĐCĐ chấp thuận và

người nhận chuyển nhượng đương

nhiên trở thành cổ đông sáng lập).

Không bị bất kỳ hạn chế nàovề chuyển nhượng cổ phần

phổ thông.

3 Phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất20% tổ số cổ phần phổ thông được

quyền chào bán và phải thanh toán

dủ số cổ phần đã đăng ký mua trong

vòng chín mươi ngày kể từ ngày đc

cấp GCN ĐKKD.

Không phải thực thi nghĩa vụnày.

 

Cảm ơn bạn đã chia sẻ những thắc mắc với chúng tôi !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here