Hỏi: số lượng thành viên quy định trong các loại hình công ty ?

0
40

Em xin chào luật sư Việt Tín!
Anh chị làm ơn cho em hỏi số lượng thành viên được quy định trong các loại hình doanh nghiệp là bao nhiêu ?
Ví dụ Công ty TNHH maximum là mấy ?

Xin chào bạn !

Theo luật doanh nghiệp 2005 quy định thì các loại hình doanh nghiệp ứng với số lượng thành viên nhất định:

  • Doanh nghiệp tư nhân: Tối đa 1 người làm giám đốc và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình.
  • Công ty tnhh một thành viên: Chỉ có 1 thành viên đứng ra làm chủ doanh nghiệp.
  • Công ty tnhh hai thành viên trở lên: có hai thành viên hoặc tối đa 50 thành viên góp vốn chung sức xây dựng doanh nghiệp.
  • Công ty cổ phần: Tối thiểu 3 tối đa không quy định.
  • Công ty hợp danh: Có ít nhất hai thành viên.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here