Hỏi: vốn góp thành lập doanh nghiệp bằng tài sản là bất động sản

0
66

Xin chào các luật sư ! Em muốn hỏi 1 vấn đề về vốn góp thành lập doanh nghiệp. Tại thời điểm góp vốn thành lập doanh nghiệp, thành viên A đã góp vốn bằng 1 căn nhà được định giá là 5 tỷ đồng. Sau khi công ty đi vào hoạt động 5 tháng.
– Nếu trị giá căn nhà trên thị trường giảm xuống 4 tỷ đồng thì công ty có được phép điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn góp của thành viên A không
– Nếu trị giá căn nhà trên thị trường tăng lên 7 tỷ đồng thì thành viên A có được quyền đòi công ty ghi nhận tăng vốn góp của mình không
Trong cả 2 trường hợp trên thì công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ như thế nào ?
Em xin cảm ơn !

Căn nhà được định giá khi góp vốn thành lập doanh nghiệp là 5 tỷ tức là căn nhà đó được tính giá trị tại thời điểm định giá và không theo một biên độ giao động giá cả nào kể từ đó, đồng nghĩa với việc dù giá trị của căn nhà đó có xuống hoặc lên thì cũng không ảnh hưởng tới việc góp vốn hay tỉ lệ vốn trong công ty của người A.

Việc tăng giảm vốn điều lệ của công ty là việc làm thường xuyên phát sinh trong công việc kinh doanh của công ty, tăng hay giảm là do:

  • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
  • Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);
  • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
  • Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).

Như vậy, điều chỉnh vốn điều lệ là do các thành viên trong công ty quyết định, không liên quan đến vốn góp của một người.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here