Hỏi: thủ tục thay đổi đại diện pháp lý của công ty ?

0
25

Công ty tôi là công ty TNHH, nay muốn thay đổi Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì làm những thủ tục gì?
Xin cảm ơn !

Trường hợp của bạn công ty đang có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình thì bạn sẽ phải làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Về hồ sơ, theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 38 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lên phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, nội dung thông báo cụ thể như sau:
a. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế)
b. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c. Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên, quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp.
Nếu bạn vẫn còn các thắc mắc có thể liên hệ ngay với trung tâm trợ giúp của chúng tôi , Việt Tín tư vấn bạn miễn phí !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here