Hỏi: Đăng ký bản quyền thiết kế cho áo

0
65

Xin luật sư cho tôi biết: Tôi có một thiết kế áo đồng phục và muốn đó chỉ là đồng phục duy nhất của trường mình. Tôi muốn hỏi có thể đăng kí bản quyền đối với thiết kế đó ở đâu và thủ tục như thế nào?

Xin cảm ơn!

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hoặc có thể tham khảo dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của Việt Tín !
Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here