Hỏi: Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của doanh nghiệp

0
38

Viettin cho tôi hỏi khi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của mình thì cụ thể doanh nghiệp đó sẽ có những quyền gì dựa theo luật quy định ạ?
Xin cảm ơn!

Theo luật sở hữu trí tuệ:

Mọi tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất hàng hoá tại lãnh thổ quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đó với điều kiện hàng hoá do tổ chức, cá nhân đó sản xuất phải đảm bảo uy tín hoặc danh tiếng vốn có của hàng hoá này.

Khi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì họ có quyền thể hiện chỉ dẫn đó trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, giấy tờ giao dịch nhằm mua bán hàng hoá và quảng cáo cho hàng hoá này.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here