Hỏi: trợ cấp thôi việc của giám đốc chi nhánh

0
36

Công ty tôi là Cty mẹ ký hợp đồng với giám đốc chi nhánh nhưng tiền lương hàng tháng của Giám đốc chi nhánh thì do chi nhánh tự chi trả, vậy cho tôi hỏi nay giám đốc chi nhánh nghỉ việc thì tiền trợ cấp thôi việc sẽ do Cty chi trả hay do chi nhánh chi trả ?

Trong trường hợp nghỉ việc đúng quy định của pháp luật lao động và thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc thì cách tính trợ cấp thôi việc đối với giám đốc (hoặc tổng giám đốc) cũng áp dụng giống như những người lao động khác. Cụ thể:

Tiền trợ cấp thôi việc = tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc x tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc x 1/2.

Như vậy tiền trợ cấp thôi việc do chi nhánh chi trả, hoặc theo thoả thuận của người lao động với công ty mẹ từ trước.

Chúc các bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here