Hỏi: Văn phòng đại diện muốn có chức năng ký kết hợp đồng được không ?

0
140

Tôi làm viêc cho 1 văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, Văn phòng đại diện của tôi hiện nay chủ yếu là thực hiện các công việc mà công ty mẹ gửi qua, cụ thể là gia công bản vẽ xây dựng, vì công ty mẹ chuyên về lãnh vực xây dựng.

Tôi muốn biết liệu văn phòng đại diện của tôi làm như vậy thì có vi phạm pháp luật không?

Vì theo như trong giấy phép của văn phòng đại diện có ghi chức năng liên lạc, tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của công ty mẹ tại Việt Nam.Thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực thương mại (hàng hóa thuộc lĩnh vực của công ty) phù hợp với luật pháp việt nam giữa công ty và các đối tác.

Văn phòng đại diện không được tiến hành các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lời tại việt nam.

Nếu tôi muốn lấy văn phòng đại diện đăng ký thành như chi nhánh có được không ?

Thứ nhất: căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành thì văn phòng đại diện chỉ được thực hiện các chức năng đúng như nội dung ghi trong giáy phép kinh doanh. Vì vậy, việc văn phong đại diện thực hiện công việc gia công bản vẽ là sai.

Thứ hai: Để thực hiện các hoạt động của công ty trên lãnh thổ Việt Nam công ty bạn cần mở chi nhánh. Chức năng của chi nhánh là được thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong phạm vi ủy quyền.

Không có cách nào văn phòng đại diện có thể đăng ký được ngành nghề kinh doanh như chi nhánh để ký kết được các hợp đồng .

Chúc các bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here