Hỏi: Cơ sở gia công có được phát hành hóa đơn bán hàng hay không?

0
50

Cơ sở em nhận gia công một số mặt hàng cho công ty bạn. Toàn bộ nguyên vật liệu bên công ty có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho cơ sở em gia công. Công ty bạn muốn cơ sở em xuất hóa đơn.

Vậy cho em hỏi: Cơ sở em có được phát hành hóa đơn bán hàng hay không? Nếu được thì phải đăng ký như thế nào để phát hành được hóa đơn bán hàng.

Em cảm ơn luật sư!

Điều 11. Bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in

1.Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản này là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưngkhông được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

Như vậy bạn hoàn toàn có thể đặt mua hoá đơn do cục thuế in !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here