Hỏi: Đăng ký con dấu cho tiệm cầm đồ

0
514

Tôi vừa mở tiệm cầm đồ, tôi đã đóng thuế đầy đủ và có giấy đăng ký kinh doanh rồi, đủ cả các giấy phép pccc lẫn an ninh trật tự ! Mấy hôm trước có các bác công an tới và bắt tôi trình con dấu, nhưng tôi làm gì có con dấu ? Các cửa hàng khác cũng vậy ! Xin cho hỏi tôi có được khắc dấu không ?

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24-8-2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (Nghị định 58/CP), con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Con dấu gồm con dấu có hình Quốc huy và con dấu không có hình Quốc huy được sử dụng dưới dạng con dấu ướt, con dấu nổi, dấu xi.

Các tổ chức kinh tế được Quy định theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật; các đơn vị trực thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế này; một số tổ chức khác được cơ quan có thẩm quyền thành lập cho phép; các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy. Con dấu khắc xong phải được đăng ký mẫu tại cơ quan công an, phải nộp lệ phí do Bộ Tài chính quy định và chỉ được sử dụng sau khi đã được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu”. Cơ quan, tổ chức khi bắt đầu sử dụng con dấu mới phải thông báo giới thiệu mẫu con dấu mới (quy định tại khoản 6 Điều 4, Điều 6 Nghị định 58/CP). Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người, hoặc một hộ gia đình làm chủ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhưng hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu.

Căn cứ quy định trên, hộ kinh doanh không được khắc dấu, không được cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và không được sử dụng con dấu. Nếu hộ kinh doanh cố tình khắc các loại con dấu mà không có giấy phép hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu (quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội).

Như vậy, nếu ở nhà bạn đang hoạt động theo mô hình đăng ký Doanh nghiệp tư nhân, Công ty, Hợp tác xã thì phải đăng ký con dấu tròn tại Công an Tỉnh, Thành phố nơi kinh doanh. Lệ phí con dấu khoãng 500.000 đồng.

Nếu nhà bạn hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh thì không cần đăng ký dấu. Nếu như muốn thì ra tự khắc con dấu, phí khoãng 100.000 đồng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here