Hỏi: Kế toán không có hợp đồng lao động

0
29

Mong luật sư giải đáp giúp em!

Làm kế toán trong một công ty nhưng không ký kết hợp đồng lao động. Vậy có phải chịu trách nhiệm pháp lý về những việc mình làm trong quá trình làm kế toán không?

Bạn có thể tham khảo các thông tin này:

Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here