Hỏi: Cách đăng ký xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

0
51

XIn cho hỏi doanh nghiệp của tôi phải làm những thủ tục nào để được xuất nhập khẩu ạ ?
Xin cảm ơn ban tư vấn !

Để đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ cần kê khai thông tin đăng ký thuế là “có” đăng ký xuất nhập khẩu tại Mục 6 Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐK-TCT dùng cho tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here