Hỏi: Chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

0
105

Công ty em là công ty cổ phần ( có 3 cổ đông) thành lập từ tháng 4/2012. 2 trong số 3 cổ đông sáng lập không muốn tiếp tục đầu tư vào công ty và chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình cho thành viên còn lại đứng tên. ( Công ty hiện tại chỉ bao gồm 3 thành viên trên)

Em muốn hỏi :

– Việc chuyển nhượng của 2 thành viên trên cho người còn lại có được phép không?

– Muốn chuyển nhượng cổ phần nhưng lại không muốn thay đổi đăng ký kinh doanh, thì liệu có được không ạ? (Chỉ chuyển nhượng nội bộ giữa các cổ đông )

-Thủ tục chuyển nhượng như thế nào ?

– Và sau khi đã chuyển toàn bộ cổ phần rồi thì 2 thành viên kia có còn phải trách nhiệm pháp lý với các hoạt động của công ty trước khi chuyển nhượng không?

Rất mong được sự giải đáp của Luật sư !

1. Công ty cổ phần là loại hình công ty phải có ít nhất 3 cổ đông góp vốn trở lên và không hạn chế số cổ đông tối đa.

2. Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập làm thay đổi các thông tin cổ đông sáng lập trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên bắt buộc phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3. Trong công ty của bạn, 2 trong 3 cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho 1 cổ đông còn lại thì công ty bắt buộc phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp, theo quy định hiện nay, một chủ thể có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân (nếu cổ đông còn lại là cá nhân).

Về thủ tục chuyển nhượng, xin tư vấn về nguyên tắc các bước như sau: Các cổ đông sáng lập ký hợp đồng chuyển nhượng, gửi 1 bộ hồ sơ về công ty xin xác nhận, trên cơ sở này công ty tiến hành thủ tục họp, quyết định việc chuyển đổi doanh nghiệp sang loại hình phù hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi kèm thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gửi lên Sở KHĐT nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để thực hiện việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần (khi thông tin chuyển nhượng được công ty xác nhận và ghi vào sổ cổ đông công ty) thì người chuyển nhượng không còn tư cách cổ đông và không được hưởng các quyền/nghĩa vụ liên quan tới phần vốn góp của mình tại doanh nghiệp nữa.

Chúc bạn thành công !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here