Hỏi: cơ sỏ gây ô nhiễm môi trường

0
55

gần nhà tôi có xưởng gỗ gây ô nhiếm môi trường gia đình tôi và các hộ dân xung quanh , tôi muốn hỏi nếu tôi làm đơn tố cáo lên UBND về hanh vi gây ô nhiễm môi trường lên phường, trong trường hợp họ không giải quyết , tôi có thể gửi đơn lên cơ quan chức năng nào ?

Căn cứ theo luật bảo vệ môi trường 2005 như sau:

Điều 128. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường sau đây:

a) Gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường;

b) Xâm phạm quyền, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng dân cư, tổ chức, gia đình và cá nhân.

3. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền nhận được đơn khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của Luật này.

Như vậy UBND và phòng ban chuyên ngành môi trường phải có nghĩa vụ nhận đơn tố cáo của bạn và tìm phương án giải quyết.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here