Hỏi: giám đốc công ty tư nhân có được làm giám đốc công ty tnhh không ?

0
207

cổ đông của 1 công ty cổ phần có thể vừa là chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân; chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên là cá nhân hay không?

Một cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời vừa làm giám đốc của một  công ty TNHH điều này hoàn toàn được pháp luật cho phép bởi lẽ:

Một cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì người đó hoàn toàn phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân do người đó làm chủ. Bởi vì trong mô hình doanh nghiệp tư nhân theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2005 thì tài sản của chủ sở hữu và tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có sự tách bạch với nhau. Tuy nhiên loại hình công ty TNHH là loại hình công ty mà các thành viên trong công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hanj đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong phạm vi vốn mình đã góp. Do đó khi có rủi ro xảy ra cá nhân đã góp vốn vào công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi mình đã góp điều này sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp tư nhân do cá nhân đó làm chủ. Chính vì vậy Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005 cho phép một cá nhân vừa có thể làm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân vừa có thể là thành viên của công ty TNHH. Hiện nay pháp luật Việt Nam chỉ không cho phép một cá nhân thành lập và làm chủ 2 doanh nghiệp tư nhân mà thôi.

Trong trường hợp mà bạn đề cập tới cá nhân đó là chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân và là thành viên ( giám đốc ) của một công ty TNHH điều này hoàn toàn được pháp luật cho phép. Bạn có thể tham khảo thêm qui định tại chương III, chương VI, Luật doanh nghiệp năm 2005.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here