Hỏi: Đã từng làm giám đốc có được làm giám đốc công ty cổ phần không ?

0
159

Trước đây tôi từng là giám đốc (đứng tên trên giấy phép kinh doanh) một công ty Cổ phần. Nhưng hiện nay công ty đã giải thể. Vậy tôi có được đứng tên là giám đốc công ty cổ phần mới không? Tôi cũng từng là giám đốc điều hành của một công ty TNHH. Vậy nay tôi có được quền đứng tên là giám đốc công ty cổ phần mới không?
Xin cám ơn!

Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005-Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”

Như vậy, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác

Điều 57 luật Doanh nghiệp 2005-Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ “.

Ngoài ra, theo quy định về Luật phá sản “Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản”.

Trường hợp của bạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên và không rơi vào điều khoản hạn chế trong luật Phá sản bạn có thể làm giám đốc công ty cổ phần theo quy định hiện hành.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here