Hỏi: Tặng điện thoại Iphone 5s có bị đánh thuế không

0
52

Tôi có khách hàng nước ngoài, hiện nay họ sắp sang việt nam để làm việc. Do làm việc một thời gian dài họ có ý tăng tôi 1 cái điện thoại Iphone 5s (hàng còn nguyên hộp). Cho tôi hỏi khi khách hàng của tôi mang sang tăng tôi thì có đóng thuế hay không? Xin quý anh chị tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

1/ Chính sách quà tặng đem theo chuyến đi của người nhập cảnh vào Việt Nam:
Theo quy định tại tiết b.5, điểm b, khoản 4 Điều 104 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: “Đối với cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam, ngoài tiêu chuẩn hành lý cá nhân còn được miễn thuế số hàng hoá mang theo có trị giá không quá 01 (một) triệu đồng hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 01(một) triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng để làm quà biếu, tặng, vật lưu niệm (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu)”.
Như vậy, nếu Iphone 5s mà khách hàng định mang vào tặng Ông (Bà) có giá trị trên 1 triệu đồng thì phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo quy định.

2/ Nghĩa vụ về thuế đối với hàng hóa nói trên:

2.1 Về thuế nhập khẩu:
Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu, cần căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp cho hàng hóa. Trên cơ sở mã HS hàng hóa trên, doanh nghiệp xác định được thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin tại:
– Mã hàng hóa 8517.12.00 có mô tả Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác tại Biểu thuế kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC nêu trên có thuế suất thuế nhập khẩu là 0%.

2.2. Về thuế giá trị gia tăng:
Theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thuế giá trị gia tăng hàng hóa nói trên là 10%.
* Ngoài ra, Ông (Bà) có thể tham khảo quy định về định mức hành lý được miễn thuế của người nhập cảnh:
Theo quy định tại tiều mục 5.2 khoản 5 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: Đối với người nhập cảnh:
– Định mức miễn thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế.
– Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả phần vượt. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.
Định mức hành lý được miễn thuế của người nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam quy định tại Phụ lục Nghị định số 66/2002/NĐ-CP nêu trên.

Chúc bạn thành công !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here