Hỏi: Chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc thủy sản

0
161

Xin luật sư cho biết về qui định sử dụng Chứng chỉ hành nghề (CCHN):

– Tôi có chứng chỉ hành nghề ” Sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản” do Tổng cục thủy sản cấp. Tôi đang sử dụng CCHN này cho Công ty do tôi làm Chủ tịch hội đồng thành viên.

– Nay tôi thành lập thêm công ty mới, tôi dùng CCHN này để đi ĐKKD thì Sở KHĐT không đồng ý cho sử dụng CCHN này, với lý do chỉ sử dụng 1 CCHN cho 1 tổ chức.

– Theo tôi được biết: Trong CCHN sản xuất thuốc thú y do Tổng cục Thú Y cấp thì có thể hiện: địa điểm hành nghề: …. Cty……..

Nhưng trong CCHN Sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản” do Tổng cục Thủy sản cấp thì không thể hiện địa điểm hành nghề.

Xin hỏi: Sở KHĐT giải quyết như vậy có đúng qui định về CCHN không?

Trân trọng kính chào!

Bạn tham khảo thêm thông tin này:

– Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dược.

– Thông tư số 02/2007/TT-BYT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghịđịnh số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006.

Trong đó lưu ý rõ là “Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh thuốc” .

Như vậy bạn có thể hiểu rằng chứng chỉ này chỉ được dùng 1 lần cho một tổ chức mà thôi !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here