Hỏi: biểu quyết của các thành viên hợp danh là như nhau mặc dù tỷ lệ góp vốn là khác nhau

0
147

Chào các anh chị, em là sinh viên Luật. Em có một thắc mắc khi học về công ty hợp danh mong được các anh chị giải thích giúp em: Vì sao quyền biểu quyết của các thành viên hợp danh là như nhau mặc dù tỷ lệ góp vốn là khác nhau. Em xin cảm ơn!

Theo ý kiến riêng của tôi là như sau:

Công ty hợp danh là công ty do hai cá nhân góp vốn lại và chịu trách nhiệm vô hạn trước các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, ngoài ra công ty “hợp danh” là công ty cần dùng tới uy tín của cả hai thành viên, hoặc một người có danh người khác có tiền, vì thế quyền biểu quyết bằng nhau mặc dù góp vốn khác nhau nhằm bảo đảm tính chất “cùng chịu trách nhiệm vô hạn” và “cùng sử dụng uy tín cá nhân của cả hai thành viên”.

Chúc bạn thành công, vài thông tin cho bạn tham khảo …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here