Hỏi: tem phụ cho rượu nhập khẩu

0
310

Theo khoan 3 Dieu 5 Quyet dinh 178, voi noi dung bat buoc bang tieng Viet Nam, chung toi co duoc phep ghi nhu sau khong : Nha Phan Phoi : Cong ty TNHH Nhat Vang (Fine Wines Co. Ltd.) Rat mong som nhan duoc huong dan cua quy co quan de chung toi co the thuc hien tem phu theo dung phap luat hien hanh cua Nha nuoc qui dinh.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa:

“3. Trường hợp không thể hiện tất cả các nội dung bắt  buộc trên nhãn thì:

a)    Các nội dung: tên hàng hóa; tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; định lượng; ngày sản xuất; hạn sử dụng; xuất xứ hàng hóa phải được ghi trên nhãn hàng hóa;

b)    Những nội dung bắt buộc khác phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn hàng hóa phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó”

Vì vậy, Công ty cần liên hệ và yêu cầu nhà sản xuất, đơn vị cung cấp ghi: ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Việc Công ty đưa các nội dung còn thiếu trên nhãn gốc vào nhãn phụ bằng tiếng Việt đối với hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện theo điểm C, Khoản 1, Phần I của Thông tư 09/TT-BKHCN của Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP: “Trường hợp ghi thêm những nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam về ghi nhãn hàng hóa mà nhãn gốc không có thì tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với nội dung ghi. Những nội dung ghi thêm trên nhãn phụ không được gây hiểu sai nội dung của nhãn gốc”.

Bạn có thể tham khảo thêm nghị định này để đối chiếu với trường hợp của bạn, chúc bạn thành công !

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here